Chương Trình Tài Trợ Khu Dân Cư Burien

Chương Trình Tài Trợ Khu Dân Cư Burien hỗ trợ cho các thành viên trong cộng đồng Burien mong muốn cải thiện chất lượng sống tại đây. Thông qua chương trình này, City of Burien (Thành Phố Burien) sẽ cấp khoản tài trợ lên tới $5,000 từ ngân sách của Thành Phố cho mỗi dự án mà nhóm người nộp đơn sẽ đối ứng bằng nguồn lực địa phương như nhân công tình nguyện, quyên góp vật liệu, dịch vụ chuyên môn hay tiền quyên góp. Mục tiêu của Chương Trình Tài Trợ Khu Dân Cư Burien là khuyến khích các dự án thúc đẩy ý thức cộng đồng và giúp cải thiện cộng đồng vì lợi ích của toàn thể cư dân Burien.  

Tiêu Chí Của Dự Án

Chúng tôi tài trợ cho nhiều loại dự án cải thiện cộng đồng như:

 • Trồng cây – đưa cây xanh và cây mọc dưới tán đến trồng tại không gian công cộng (tải tệp PDF hướng dẫn trồng cây để tham khảo)
 • Chăm sóc cây – tưới nước, phủ đất, nhổ bỏ các loài thực vật gây hại xung quanh các cây hiện có tại không gian công cộng
 • Cải thiện cơ sở vật chất – tiến hành hoạt động cải tiến quy mô nhỏ ở các công viên, nâng cấp đoạn đầu vào các đường mòn
 • Dự án bảo vệ môi trường hoặc phát triển bền vững – chương trình ủ phân, trồng vườn cộng đồng
 • Tiện ích công cộng – bảng kỷ niệm lịch sử, băng ghế ngồi
 • Các sự kiện công cộng phục vụ cho cộng đồng – như các sự kiện giáo dục hoặc lễ kỷ niệm giúp gắn kết người dân trong cộng đồng
 • Có thể chương trình cũng sẽ cân nhắc các dự án tương tự như các ví dụ nêu trên

Chúng tôi khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi và thuộc mọi gia cảnh đăng ký tham gia. Để tham gia chương trình, các dự án phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Diễn ra trong phạm vi Thành Phố Burien
 • Mang đến lợi ích cụ thể và trực tiếp cho cộng đồng Burien
 • Chứng minh được sự ủng hộ của cộng đồng dân cư
 • Có sự chấp thuận của tất cả các chủ sở hữu bất động sản liền kề
 • Có sự tham gia của hai thành viên trong cộng đồng Burien trở lên và những thành viên này phải thuộc các hộ gia đình riêng biệt. Có thể chương trình cũng sẽ xem xét các đối tác phi lợi nhuận dựa trên yêu cầu này.
 • Cư dân trong khu vực trực tiếp tham gia vào giai đoạn lên kế hoạch và triển khai dự án
 • Có các mục tiêu có thể hoàn thành không muộn hơn cuối năm 2024
 • Được thiết kế sao cho ít cần bảo trì hoặc chỉ cần ít tình nguyện viên trong khu dân cư
 • Nằm trên bất động sản mà công chúng có thể tiếp cận (chẳng hạn như các tổ chức cộng đồng, đất không lưu công cộng hoặc công viên)
 • Cung cấp miễn phí, công khai và đón chào tất cả thành viên của cộng đồng

 

Mọi dự án đều phải chỉ định Điều Phối Viên Dự Án Khu Dân Cư làm đầu mối liên lạc giữa Thành Phố với khu dân cư trong quá trình xây dựng và triển khai dự án. Điều Phối Viên Dự Án Khu Dân Cư có thể là một thành viên trong cộng đồng hoặc là đầu mối liên hệ thuộc một tổ chức phi lợi nhuận.

Tiêu chí đánh giá dự án

 • Lợi ích mà dự án mang lại
 • Người sẽ được hưởng lợi từ dự án
 • Sự tham gia của cộng đồng
 • Mối liên hệ trực tiếp giữa khoản tiền tài trợ và lợi ích cho cộng đồng
 • Tính khả thi của dự án, khả năng bảo trì dễ dàng và khả năng hoàn thành dự án không muộn hơn cuối năm 2024
 • Tác động tổng thể của dự án, nhất là việc mang đến cơ hội và khả năng tiếp cận nguồn tài trợ này một cách công bằng (ví dụ: các công cụ chỉ ra đâu là khu vực mà các dự án có thể tạo ra tác động lớn, trong đó có Chỉ Số Nhạy Cảm của Xã HộiSự Chênh Lệch về Tình Trạng Môi Trường)
 • Nguồn lực đối ứng và sự hỗ trợ đã tiếp nhận từ cộng đồng (cần có tài liệu về nguồn lực đối ứng của cộng đồng, số giờ hoạt động tình nguyện đối ứng sẽ được ghi lại trong quá trình triển khai dự án, sau đó gửi cho Thành Phố)

Cách chứng minh lợi ích mà dự án mang lại cho cộng đồng Burien

Bản đề xuất có sức thuyết phục là bản đề xuất:

 • Thể hiện được lợi ích cụ thể mà dự án cải tiến được đề xuất sẽ mang lại cho công chúng. Ví dụ về các lợi ích mà dự án mang lại: Cải thiện công viên công cộng, phủ xanh không gian công cộng, giảm lượng khí thải CO2 và tạo cơ hội gắn kết người dân trong cộng đồng. Các cơ hội cũng có thể đủ điều kiện được coi là lợi ích cho công chúng khi tạo điều kiện phát triển lực lượng lao động và giáo dục, miễn là được cung cấp miễn phí, công khai và đón nhận tất cả mọi người.
 • Xác định mối liên hệ trực tiếp giữa số tiền tài trợ mà dự án xin cấp và lợi ích cho công chúng. Ví dụ: Đơn xin tài trợ cho dự án cải tiến đề xuất nhổ bỏ cây thường xuân hoặc mâm xôi trong một công viên công cộng rồi trồng lại bằng các loài thực vật bản địa hoặc có khả năng chống chịu thời tiết có thể trình bày như sau: Nếu có số tiền tài trợ, chúng tôi sẽ có thể mua đất, hạt giống và cây trồng mới cho công viên, nhờ đó đảm bảo tình trạng đất đai về lâu dài và hỗ trợ duy trì tình trạng hệ sinh thái trong công viên để tất cả thành viên của cộng đồng Burien tiếp tục được tận hưởng. Ngoài ra, việc này cũng sẽ góp phần phát triển một khu rừng có khả năng thích ứng tốt hơn, giúp thanh lọc bầu không khí mà chúng ta hít thở hằng ngày cũng như nguồn nước uống, xây dựng Burien thành một không gian trong lành hơn cho tất cả mọi người.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về khả năng tiếp cận dự án cải tiến cộng đồng. Mọi dự án đều phải cung cấp miễn phí, công khai và dễ tiếp cận cho công chúng.
 • Thảo luận việc dự án cải tiến được đề xuất sẽ làm thế nào để mang lại lợi ích vượt ra ngoài khu dân cư gần nhất. Ví dụ: Việc trồng cây giúp làm mát và làm sạch không khí, cải thiện chất lượng nước và cô lập CO2.
 • Nếu đề xuất một sự kiện cộng đồng thì dự án cần cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch quảng cáo sự kiện tới công chúng. Các sự kiện cộng đồng phải miễn phí tham gia, công khai và dễ tiếp cận cho công chúng.

Cách thức nộp đơn

Thời gian tiếp nhận Đơn Xin Tài Trợ Khu Dân Cư là từ 20 tháng 2 năm 2024 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024. Sau khi hết thời hạn đăng ký, nhân viên Thành Phố Burien sẽ dành từ 1 – 2 giờ trao đổi thông tin chi tiết và thông qua phạm vi công việc lần cuối với người nộp đơn. Chương trình sẽ công bố quyết định tài trợ và tiến hành ký kết hợp đồng vào tháng 6 năm 2024. Mọi dự án phải hoàn tất không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Chương trình sẽ xét duyệt loạt Đơn Xin Tài Trợ Khu Dân Cư vòng đầu tiên từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 và sẽ nhận đơn sau ngày này theo hình thức cuốn chiếu cho đến khi phân bổ hết quỹ.

Những người muốn đăng ký phải điền đơn và gửi bản đề xuất đến địa chỉ email [email protected] hoặc gửi bản in qua đường bưu điện đến địa chỉ: City of Burien (Attention: Planning), 400 SW 152nd Street, Suite 300, Burien, WA 98166.  

Yêu Cầu Khi Đăng Ký

Chương Trình Tài Trợ Khu Dân Cư thiết kế thủ tục đăng ký sao cho người nộp đơn có thể linh hoạt thể hiện tầm nhìn về dự án cộng đồng bằng nhiều định dạng. Nếu muốn, người nộp đơn có thể thay phần thuyết minh (phần 6) trong đơn đăng ký bằng bất cứ hình thức nào sau đây:

 • Gửi video
 • Trang web
 • Bản vẽ của dự án được đề xuất
 • Thuyết trình trực tiếp (Thành Phố có thể yêu cầu ghi lại phần thuyết trình trực tiếp hoặc yêu cầu người nộp đơn cung cấp bản sao tài liệu thuyết trình)
 • Bản ghi phần thuyết trình
 • Chương trình cũng có thể chấp nhận các định dạng khác, tùy theo sự phê duyệt của Thành Phố

Thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký theo dự kiến là từ 2 – 8 giờ, tùy theo mức độ chi tiết mà người nộp đơn cung cấp.

Quý vị cần chúng tôi cung cấp đơn đăng ký hoặc thông tin khác bằng một ngôn ngữ khác? Vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tới [email protected].  

Quý vị có câu hỏi?

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ [email protected] nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn bố trí gặp mặt để biết thêm thông tin.

 

ngày 21 tháng 2 năm 2024