Community Connectors Program (Vietnamese)

English

Chương trình Kết Nối Viên Cộng Đồng Burien làm việc với những người lãnh đạo đáng tin cậy từ các cộng đồng đa dạng của Burien để kết nối nhiều người hơn với các quy trình lập kế hoạch công dân. Chương trình này dựa trên mô hình bênh vực đáng tin cậy nhằm tôn vinh năng lực và kiến thức của những người lãnh đạo với đa dạng bản sắc và trải nghiệm văn hóa, dân tộc và chủng tộc, trong đó có nhiều cộng đồng người nhập cư và người tị nạn. Những người này thấu hiểu nhu cầu của cộng đồng họ để phát triển. Chương trình mang tới các nguồn lực, thông tin và cơ hội ra quyết định cho những cộng đồng ít được đại diện.

Các Kết Nối Viên Cộng Đồng được trả thù lao và sẽ phối hợp với nhân viên Thành Phố để cố vấn về các kế hoạch tương tác và việc xây dựng chương trình, tiến hành tiếp cận và thu hút cộng đồng, xây dựng sự kiện, tương tác với các hãng truyền thông dân tộc và hãng truyền thông cộng đồng khác, thông dịch và biên dịch tài liệu khi cần.

Giai đoạn đầu của chương trình tập trung vào việc chiêu mộ các kết nối viên thành thạo Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt hoặc Tiếng Amhara. Để nộp đơn, người ứng tuyển phải sinh sống, làm việc hoặc thờ phượng tại Burien, hoặc nếu không, phải chứng tỏ được sự kết nối mạnh mẽ giống như vậy với thành phố này. Xem hướng dẫn dưới đây.

Tìm hiểu thêm


Updated October 17, 2022

Nộp đơn ngay hôm nay!


Thành Phố đang tìm kiếm những kết nối viên thành thạo Tiếng Việt. Nộp đơn ngay hôm nay!

Người Liên Hệ của Chương Trình


Natalia Koss Vallejo

BDS Planning

 [email protected]

Emily Inlow-Hood

Viên Chức Truyền Thông Thành Phố Burien

 [email protected]