Severe Weather Shelter (in Vietnamese)

Cập nhật ngày 3-3-2023

Trong trường hợp thời tiết cực đoan như tuyết, thời tiết nóng bức hoặc giá lạnh nghiêm trọng hoặc khói mù, Thành Phố Burien hợp tác với Highline United Methodist Church hỗ trợ mở cửa nơi trú ẩn qua đêm để tránh thời tiết xấu. Thành Phố cũng có thể đưa một trung tâm tránh trú thời tiết cực đoan ban ngày tại Burien Community Center hay cơ sở khác của Thành Phố đi vào hoạt động trong trường hợp xảy ra thời tiết cực đoan. Nếu nơi tạm trú và trung tâm tránh trú thời tiết cực đoan mở cửa, trang mạng này sẽ được cập nhật để cho biết giờ hoạt động mới nhất.

Nơi Trú Ẩn Qua Đêm để Tránh Thời Tiết Xấu của Highline United Methodist

Nơi Trú Ẩn Qua Đêm để Tránh Thời Tiết Xấu của Highline United Methodist Church sẽ mở cửa trong giai đoạn thời tiết mùa đông cực đoan. Nơi trú ẩn này do Highline United Methodist Church điều hành, với sự hỗ trợ của Thành Phố Burien và Quận King. Để tìm hiểu cách quyên góp và tham gia tình nguyện, xin truy cập trang mạng về quyên góp và tình nguyện của họ hoặc gởi email về [email protected]

Giờ Mở Cửa Hiện Tại và Địa Chỉ Nơi Trú Ẩn Qua Đêm

Nơi Trú Ẩn Qua Đêm để Tránh Thời Tiết Xấu của Highline United Methodist Church hiện chưa mở cửa.

Trung Tâm Tránh Trú Thời Tiết Cực Đoan Ban Ngày của Burien

Thành Phố có thể sẽ mở một trung tâm tránh trú thời tiết cực đoan ban ngày tại một cơ sở thuộc sở hữu của Thành Phố, khi xảy ra thời tiết cực đoan. Các cơ sở của Thành Phố sẽ tiếp tục mở cửa trong giờ mở cửa thông thường trừ khi có thông báo khác. Quý vị có câu hỏi? Xin gởi email về [email protected]

Giờ Mở Cửa Hiện Tại và Địa Chỉ Trung Tâm Tránh Trú Thời Tiết Cực Đoan

Trung tâm tránh trú thời tiết cực đoan ban ngày của Thành Phố Burien hiện chưa mở cửa. 

King County cơ quan quản lý người vô gia cư khu vực

Quý vị có thể tìm hiểu về các nơi trú ẩn khác trong khu vực và thông tin liên quan trên trang mạng của King County cơ quan quản lý người vô gia cư khu vực.