Don Tuyet

Khi có tuyết, các xe cào tuyết của Thành Phố sẽ dồn sức trước tiên vào các tuyến đường dọn tuyết chính và khử băng trên các tuyến đường để lấy lối đi cho lực lượng cứu hỏa, y tế và cảnh sát ứng phó, cũng như phương tiện công cộng của Metro, xe buýt trường học và người đi làm, đi học. Chừng nào tuyết vẫn còn rơi thì các tuyến đường chính này vẫn sẽ được cào tuyết.

Sau khi tuyết ngừng rơi và tất cả các tuyến đường chính đều đã sạch tuyết, xe cào tuyết sẽ di chuyển tới các tuyến đường dọn tuyết phụ, và sau khi các tuyến đường này đã quang, xe sẽ tới cào tuyết ở đường phố trong khu dân cư.

Nếu tuyết bắt đầu rơi trở lại, quy trình dọn tuyết trên đường chính lại bắt đầu lại.

Xin lưu ý rằng, trong điều kiện bão tuyết dày và liên tục, có thể mất nhiều ngày mới dọn sạch được tất cả các tuyến đường trong thành phố.

Trách Nhiệm của Chủ Sở Hữu Bất Động Sản

Các chủ nhà và chủ cơ sở kinh doanh/bất động sản Burien có trách nhiệm dọn tuyết và khử băng trên đường xe chạy vào nhà cũng như vỉa hè gần bất động sản của họ, kể cả những đụn tuyến mà xe cào tuyết để lại dọc theo rìa đường xe chạy vào nhà.

Nếu tuyết được dọn khỏi khu vực bất động sản của quý vị, hãy đảm bảo là tuyết đó không bị đẩy ra lộ giới. 

Lộ giới và hố thu nước mưa luôn phải được dọn sạch, quang để nước tuyết tan có thể chảy qua và tránh bị ứ đọng nước.

Updated December 21, 2021