Thông Tin Khan Cap bang Tieng Viet

Thảm họa hay tình huống khẩn cấp có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Trong một tình huống khẩn cấp như bão lớn hoặc động đất, nhân viên ứng cứu khẩn cấp phải mất một lúc mới tiếp cận được quý vị. Điều quan trọng là phải đảm bảo quý vị, cơ sở kinh doanh và trường học của quý vị đã chuẩn bị sẵn các kế hoạch ứng phó khẩn cấp riêng.

Cần Gọi Cho Ai Trong Tình Huống Khẩn Cấp?

  • Khẩn Cấp: Gọi 9-1-1
  • Số Điện Thoại Không Khẩn Cấp của Cảnh Sát: (206) 296-3311
  • Số Điện Thoại Không Khẩn Cấp của Lực Lượng Cứu Hỏa: (206) 242-2040
  • Ngập lụt, sạt lở đất hoặc cây đổ: Gọi cho Sở Công Trình Công Cộng Burien (Burien Public Works Department) (206) 241-4647, trong khoảng từ 8:00 sáng – 5:00 chiều. Gọi 9-1-1 sau giờ hành chánh.
  • Để nắm bắt thông tin khẩn cấp trên đài vô tuyến, xin theo dõi kênh KIRO 97.3 FM, KIRO 710 AM, hoặc KOMO 1000 AM.

Updated December 21, 2021