Mo Cua Noi Trú An de Tránh Thoi Tiet Xau

Mở Cửa Nơi Trú Ẩn Qua Đêm để Tránh Thời Tiết Xấu của Giáo Hội Giám Lý Liên Hiệp Highline (HUMC) và Trung Tâm Sưởi Ấm Ban Ngày tại Trung Tâm Cộng Đồng Burien
Posted on 12/22/2021
Gloved hands holding heart shaped snowball.

Cập nhật ngày 29 tháng 12 năm 2021

Nơi Trú Ẩn Qua Đêm để Tránh Thời Tiết Xấu của Giáo Hội Giám Lý Liên Hiệp Highline sẽ mở cửa 26-31 tháng 12 năm 2021. Nơi trú ẩn này có địa chỉ tại 13015 1st Ave S ở Burien, ngay tại Giáo Hội Giám Lý Liên Hiệp Highline. Nơi trú ẩn này là do Hội Lãnh Đạo Giáo Hội Thế Giới (Ecumenical Leadership Circle) điều hành, với sự hỗ trợ của Thành Phố Burien và Quận King. Sẽ cung cấp bữa sáng và bữa tối giới hạn. Có tiếp nhận vật nuôi. 

Họ đang tìm nguồn quyên góp và tình nguyện viên.

Quý vị có câu hỏi? Xin gởi email về [email protected].

Trung Tâm Cộng Đồng Burien sẽ hoạt động như một trung tâm sưởi ấm ban ngày trong các ngày và giờ sau:

  • Ngày 26 tháng 12 năm 2021, 10:30 sáng - 2:30 giờ chiều
  • Ngày 29 - 30 tháng 12 năm 2021, 10:30 sáng - 7 giờ tối
  • Ngày 31 tháng 12 năm 2021, 10:30 sáng - 5 giờ chiều
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2021, 10:30 sáng - 2:30 giờ chiều

Có cung cấp đồ uống nóng và thức ăn nhẹ. Có tiếp nhận vật nuôi.

Quý vị có câu hỏi? Xin gởi email về [email protected].