Public Meeting on Ambaum & Boulevard Park Plans (VI)

Kính Mời Cộng Đồng Góp Ý cho Quy Hoạch Cộng Đồng Ambaum và Boulevard Park
Posted on 01/13/2022
Illustration of outdoor scene featuring a street, business storefront, and pedestrians.

Chúng tôi kính mời cộng đồng tham dự một cuộc họp của nhóm cố vấn về các bản quy hoạch cộng đồng cho khu dân cư Boulevard Park và khu vực hành lang Ambaum Blvd.

Cuộc Họp Nhóm Cố Vấn: Quy Hoạch Cộng Đồng Ambaum và Boulevard Park

Thời gian: 4 chiều ngày 19 tháng 1 năm 2022

Địa điểm: Zoom

Trong vài tháng qua, một nhóm các thành viên cộng đồng đã họp mặt để thảo luận và cân nhắc các khía cạnh của quy hoạch cộng đồng. Ngoài ra, Ủy Ban Quy Hoạch (Planning Commission) và Hội Đồng Thành Phố Burien (Burien City Council) đã thảo luận về tiến độ của quy hoạch cộng đồng trong các cuộc họp mở, công khai, diễn ra trong suốt nửa cuối năm 2021. Sắp tới đây là cuộc họp đầu tiên trong loạt cuộc họp và hội thảo với công chúng được lên lịch diễn ra trong năm 2022, nhằm thu thập thêm ý kiến phản hồi của cộng đồng về các bản quy hoạch cuối cùng.

Giới thiệu về dự án

Chúng tôi phải làm gì để cải thiện các khu dân cư nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và các doanh nghiệp? Để giúp giải đáp câu hỏi đó, Thành Phố Burien đang thực hiện một quy trình quy hoạch cộng đồng dọc theo hành lang Ambaum Blvd và trong khu dân cư Boulevard Park.

Mục tiêu là lập ra các bản quy hoạch cộng đồng theo vùng nhỏ, nhằm hỗ trợ cho khu dân cư phát triển thịnh vượng và thuận tiện cho phương tiện công cộng, cũng như vì thành công của các khu kinh doanh.

Tìm hiểu thêm về dự án: burienwa.gov/ambaumblvdpark